skip to Main Content
Comunicat Oficial

Comunicat oficial

Benvolguts Socis/es

Davant de l’anunci per part del Govern de sotmetre al Congrés la pròrroga de l’estat d’alarma fins el proper dia 11 d’abril, novament ens posem en contacte amb tots vosaltres per comunicar-vos les mesures adoptades pel Club davant d’aquesta situació d’excepcionalitat.

Us informem que:

(I) A partir del mes d’abril, inclòs, queden cancel·lades les quotes del Club. Aquesta mesura està en vigor mentre duri l’estat d’alarma, el qual seguirà sent estudiat i monitoritzat dia a dia pels membres de la Junta. És la nostra intenció que el cobrament de les quotes es reprengui en el moment en què puguin tornar a iniciar-se les activitats esportives del Club, del qual us informarem degudament.
(Ii) Respecte la quota del mes de març: es procedirà a compensar, a partir de la data de cessament de l’activitat esportiva, els dies de març que s’han cobrat (des del 12 de març, inclòs). La quantitat corresponent a aquest període serà deduïda de l’import de l’última quota de la temporada 2019-2020.
(Iii) A causa de la pròrroga de l’estat d’alarma, el Club ha pres la decisió de tramitar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) a tots els entrenadors i la resta del personal d’aquesta institució esportiva. Aquesta mesura serà revertida tan aviat com l’activitat del Club pugui seguir amb total normalitat.

Des del Club Esportiu La Salle Bonanova volem desitjar-vos que estigueu passant aquesta situació excepcional de la millor manera possible. Per això, us convidem a visitar la web del Club (https://clubsallebonanova.com) on trobareu alguns consells i exercicis per seguir mantenint un bon estat físic.

Volem aprofitar, també, per agrair totes les iniciatives i col·laboracions de jugadors i entrenadors, que durant aquests dies han aconseguit animar-nos a tots, forjant encara més l’esperit de Club.

Una cordial abraçada.

 

 

Apreciados Socios/as

Ante el anuncio por parte del Gobierno, de someter al Congreso la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril, nuevamente nos ponemos en contacto con todos vosotros para comunicaros las medidas adoptadas por el Club ante esta situación de excepcionalidad.

Os informamos que:
(i) A partir del mes de abril, incluido, quedan canceladas las cuotas del Club. Esta medida permanecerá en vigor mientras dure el estado de alarma, el cual seguirá siendo estudiado y monitorizado día a día por los miembros de la Junta. Es nuestra intención que el cobro de las cuotas se retome en el momento en que puedan volver a iniciarse las actividades deportivas del Club, de lo que os informaremos debidamente.
(ii) Respecto de la cuota del mes de marzo, se procederá a compensar a partir de la fecha de cese de actividad deportiva, los días de marzo que se han cobrado (desde el 12 de marzo, incluido). La cuantía correspondiente a este periodo será deducida del importe de la última cuota de la temporada 2019-2020.
(iii)Debido a la prórroga del estado de alarma, el Club ha tomado la decisión de tramitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a todos los entrenadores y resto del personal de esta institución deportiva.; medida que será revertida en cuanto la actividad del Club pueda retomarse con total normalidad.

Desde el Club Esportiu La Salle Bonanova desearos que estéis pasando esta situación excepcional de la mejor manera posible. Por ello, os invitamos a visitar la Web del Club (https://clubsallebonanova.com) donde encontraréis algunos consejos y ejercicios para seguir manteniendo un buen estado físico.

Queremos aprovechar, también, para agradecer todas las iniciativas y colaboraciones de jugadores y entrenadores, que durante estos días han conseguido animarnos a todos, forjando todavía más el espíritu de Club.

Un cordial abrazo.

Back To Top
Abrir chat
Hola!
Gràcies per contactar amb el Club Esportiu La Salle Bonanova!
En què podem ajudar-te?

Hola!
Gracias por contactar con el Club Esportiu La Salle Bonanova!
¿En qué podemos ayudarte?
X