skip to Main Content
Convocatòria Telemàtica A L’Assemblea General Ordinària

Convocatòria Telemàtica a l’Assemblea General Ordinària

A Barcelona, 17 de desembre de 2020

Apreciat/da soci/a,

Us informem de la convocatòria a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà de manera telemàtica avui dia 17 de desembre a les 20h00 en única convocatoria amb la següent ordre del dia:

 • Carta del President als/ a les socis/es.
 • Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.
 • Estudi i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici anterior (temporada 2019-2020).
 • Estudi i, en el seu cas, aprovació del pressupost per a l’exercici 2020-2021. 
 • Directrius econòmiques del Club.
 • Estudi i presa de decisió sobre la quota de març 2020 i TIM Andorra 2020-2021.
 • Ratificació canvis Junta Directiva del Club.
 • Explicació per part del President sobre la situació de la pandèmia Covid-19 des del darrer 14 de març fins a l’actualitat.
 • Presentació de les Equipacions Oficials.
 • Governança i presentació de les principals línies de treball per a l’exercici 2020-2021.
 • Precs i preguntes.

Donada la complexitat que implica l’organització telemàtica d’una Assemblea, i per poder garantir el seu bon funcionament, necessitem acreditar fefaentment els assistents.

Per tant, tots/es els/les socis/es que vulguin assistir-hi hauran d’informar-ho enviant un email a atenciosoci@clubsallebonanova.com indicant nom i cognoms del/la jugador/a. En resposta, rebran un email amb el seu codi i enllaç per accedir a l’Assemblea.

Esperant la vostra assistència, us saludem atentament.

Club Esportiu La Salle Bonanova

Back To Top
X