skip to Main Content

L’oferta d’ activitats esportives del club es divideix en dues grans categories:

Activitats físiques extraescolars

En el marc genèric de les activitats extraescolars del col·legi, el Club ha elaborat un projecte d’iniciació esportiva adaptat a cada categoria d’edat (de P4 a 6è de Primària) i principalment orientat en el desenvolupament de les habilitats motrius i la transmissió dels valors.

Les activitats extraescolars lúdiques i no competitives que tenen lloc entre el dilluns i el dijous són les següents:

P4: Habilitats motrius en lesport (16:30 a 17:30 h)

Aquesta activitat ofereix un context d’aprenentatge motor adequat amb el desenvolupament físic i psicològic dels nens i la necessitat de desenvolupar las habilitats motrius bàsiques (saltar, córrer, agafar la pilota, fer la tombarella…) des de la infantesa.

P5 : Iniciació multiesportiva (16:30 a 17:30h)

Tots els alumnes de P5 participaran de manera rotativa en cadascun dels esports que ofereix el programa. Aquestes esports, tradicionalment practicats al club, són el bàsquet, l’handbol, l’hoquei patins, el volei i el futbol. A més a més es realitzarà també una iniciació als esports individuals d’oposició i a l’atletisme.

 1r de Primària: Iniciació multiesportiva i/o escola espportiva (16:45 a 17:45h)

A primer de primària els alumnes podran escollir entre:

  • Aprofundir en el programa d’iniciacio multiesportiva (participació de manera rotativa en cadascun dels esports que ofereix el programa – bàsquet, handbol, hoquei patins, volei, futbol, iniciació als esports individuals d’oposició i atletisme)
  • Escollir l’esport que més els agradi (entre el bàsquet, l’handbol, el futbol, l’hoquei, el volei i la gimnàstica rítmica) i començar a entrenar-se d’una forma més específica.

2n de Primària: Escola esportiva (16:45 a 17:45h)

(bàsquet, handbol, futbol, hoquei, volei i gimnàstica rítmica)

A partir de 2n de primària els alumnes segueixen desenvolupant les seves habilitats en l’esport específic que més els agradi entre el bàsquet, l’handbol, el futbol, l’hoquei, el volei i la gimnàstica rítmica.

3r i 4t de Primària: Gimnastica rítmica no competitiva (16:45 a 17:45h)

3r i 4t de Primària: Activitats lúdico-esportives (16:45 a 17:45h)

Aquesta activitat està pensada pels alumnes que volen practicar una activitat física d’oci sense competir.

De 3r a 6è de Primària: Patinatge artístic (16:45 a 17:45h)

ESO : Posa’t en forma (dimecres de 15:30 a 16:30h)

Aquesta activitat està pensada pels alumnes que volen fer unes sessions de preparació física orientades al treball físic general i/o al rendiment esportiu.

 

Esport federat al Club Esportiu La Salle Bonanova

 A partir de 3r de primària s’inicien els esports col·lectius i individuals federats.

Més enllà de les habilitats adquirides durant la infantesa, el projecte conjunt del Club i del Col·legi subratlla també la importància de treballar a llarg termini i seguir aprenent i compartint els valors de l’esport al llarg de tota la seva vida.

Per aquesta raó és molt important que, una vegada finalitzada l’etapa d’activitats extraescolars, els alumnes puguin seguir actius. Així doncs, a partir de 3r de primària, els alumnes podran formar part del “Club Esportiu La Salle Bonanova” per practicar un dels esports que més els agradi i seguir desenvolupant les seves habilitats fins a la categoria de sènior.

Els esports practicats al club són el bàsquet, l’handbol, el futbol, l’hoquei patins, el volei i la gimnàstica rítmica. En cadascun d’aquests esports comptem amb la participació d’entrenadors especialitzats i de professionals de l’educació física i de l’esport.

En el marc del Club es juga i s’entrena de manera més reglada i dins d’una organització federada. El nivell de compromís personal i col·lectiu és més gran i alguns valors com el treball i el companyerisme són cada vegada més importants. No obstant això, la competició no es considera com una finalitat sinó com una eina de “control” dels progressos dels jugadors.

 

Activitats extraescolars CLUB

A partir de 17:45 h

16:30-17:30h 16:45-17:45h
P4 P5 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP ESO i Batxillerat
Habilitats motrius
Activitat Multiesports
Bàsquet
Futbol
Gimnàstica Rítmica
Handbol
Hoquei patins
Volei
Activitats Lúdico-esportives
Posa’t en forma
Patinatge artístic

 

Aquest any el conjunt de les “Activitats extraescolars esportives” (400 participants) i els practicants federats del Club Esportiu (amb més de 850) ens ha permès arribar a un total de 1250 esportistes que comparteixen l’ideal humanista i formatiu de l’esport i segueixen creixent com a persones.

A més, el Club organitza unes activitats per promocionar la convivència entre pares a través de l’esport.

Back To Top
X